home |

Menig ondernemer is zodanig druk met zijn bedrijf, dat hij de administratieve werkzaamheden en alles daaromheen als een noodzakelijk kwaad ziet. Dan wordt een beroep gedaan op zijn accountant. Die regelt dit wel voor hem! In zo’n situatie is het de taak van de accountant, dat deze ondernemer snel in de gaten krijgt, dat ook hij zijn belangrijke rol in dat proces moet spelen. De accountant zal hem daarbij moeten sturen, zeg maar opvoeden, en hem moeten wijzen op zaken, die goed en slecht gaan.

De accountant kan een aantal administratieve werkzaamheden van de ondernemer overnemen. Afhankelijk van de grootte van de onderneming moet dit per geval bekeken worden. Bij grotere ondernemingen beschikt men vaak reeds over een goed ingerichte administratie en zullen de werkzaamheden voor de accountant vaak beperkt blijven tot het opmaken van de jaarrekening. Bij kleinere ondernemingen zullen de werkzaamheden voor de accountant uitgebreider zijn.

Wij als accountant willen u als ondernemer bij uw onderneming betrokken houden. Dat betekent, dat u op tijd over de juiste informatie moet beschikken. Zonder deze informatie kunt u uw onderneming niet goed aansturen.
Wij zorgen ervoor dat u een goed “tool of management” beschikbaar heeft.

Niet alleen dragen wij zorg voor een goede administratie en een correct opgestelde jaarrekening, doch met name adviseren wij hierbij. Dit advies moet niet alleen gegeven worden op de momenten, dat het relevant is. Op basis van een vooraf met de klant opgestelde en doorgesproken planning wordt de nodige aandacht besteed aan uw onderneming.

Het advies betreft niet alleen de financiële ontwikkeling van uw onderneming. Zaken, zoals het opstellen en het volgen van uw ondernemingsplan, de financiering van uw onderneming, de beoordeling van uw verzekeringen, de voortgangsbewaking van diverse processen, de continuïteit van uw onderneming (opvolging, verkoop) vormen eveneens belangrijke aandachtsgebieden. Door middel van een quick scan kan bijvoorbeeld snel ingehaakt worden op bepaalde situaties. Ook verbetertrajecten (improvement) behoren tot de advisering.

 Wij willen de ondernemer met raad en daad bijstaan en hij moet in ons een klankbord vinden voor de vele problemen waarmede hij te maken heeft. Startende ondernemers kunnen bij ons rekenen op een extra begeleiding en een adequate (o.a. financiële) bewaking van hun ondernemingsprocessen.
Voor vragen of nadere informatie kunt u zich tot ons wenden en wel door onderstaand uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, vraag c.q. gewenste informatie in te vullen. Wij nemen dan contact met u op.