home |

Niet alleen op het gebied van accountancy, doch ook t.a.v. een aantal andere zaken willen wij u graag adviseren. Bent u cliënt bij ons dan zullen wij u als onderdeel van onze accountantswerkzaamheden met raad en daad adviseren over de ontwikkeling van uw onderneming. Doch vaak is er sprake van zaken, die niet alledaags zijn. Denk bijvoorbeeld aan het aankopen van een gebouw. Moet dit zakelijk of privé gebeuren? Moet er verhuurd worden met of zonder BTW? Hoe moet deze aankoop gefinancierd worden? Zijn er subsidiemogelijkheden aanwezig? Een tussentijdse beoordeling van uw onderneming door een neutrale derde is geen overbodige luxe. Op basis van een quick-scan op 25 essentiële punten ontstaat een goed beeld van de kracht van uw onderneming. Waarin is uw onderneming sterk en waarin zwak. Onder andere middels een kwadrantvoorstelling wordt u een spiegel voorgehouden met als doel kritisch naar uw eigen manier van werken te kijken. Op basis van de uitkomsten van zo’n onderzoek blijkt dat grote voordelen te behalen zijn op een aantal punten. Hierin kunnen wij u op het juiste spoor zetten. Het opstellen van een ondernemersplan gebeurt in het midden- en kleinbedrijf meestal wel bij de start van de onderneming, doch hierna wordt er vrijwel geen aandacht meer aan besteed. Dit wordt meestal door drukke werkzaamheden veroorzaakt. Vaak ervaart men het als moeilijk om plannen op papier te zetten, laat staan deze kritisch te volgen. Toch is het opstellen van een strategisch beleidsplan onontbeerlijk voor een goede bedrijfsvoering. Alleen op deze manier kan men goed anticiperen op de toekomst en goed inspelen op veranderende omgevingsfactoren. Relevante zaken worden weer op een rijtje gezet. Kostenbeheersing en verbetering op allerlei fronten komen weer aan de orde. Een verkorte analyse van uw financiële cijfers leidt vaak tot verrassende uitkomsten. Ook op fiscaal gebied. Voor de grotere bedrijven in het midden- en kleinbedrijf en voor de grootbedrijven kan overwogen worden over te gaan tot de invoering van de Balanced Scorecard (BSC). De bedoeling van de BSC is, dat continue nagedacht wordt over die punten, die het succes van de onderneming (lijken te) bepalen. Het is een Managemt Informatie Systeem (MIS) waarbij men continue in een soort vicieuze cirkel blijft nadenken. Vanuit een viertal perspectieven worden diverse factoren, die bepalend zijn voor het succes van het bedrijf (indicatoren), voortdurend gemeten. Op een scorebord wordt de stand ervan bijgehouden, dus op de BSC. Graag willen wij ons bij u aanbevelen.