home | 

Particulieren kunnen bij ons terecht voor de aangifte inkomstenbelasting.

Voor het bedrijfsleven verzorgen wij aangiften Vennootschapsbelasting. Voor eenmanszaken en vennootschappen onder firma uiteraard de aangiften Inkomstenbelasting.

Voor onze accountancy-cliënten behoort het verzorgen van de aangiften tot het standaardpakket.


Het jaarlijks doen van uw aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting is voor u belangrijk . Niet alleen dient u tijdig aangifte te doen doch uw aangifte moet ook juist en volledig te zijn. Alle mogelijke fiscale aftrekken moeten verwerkt zijn.
 

Van groot belang is, dat u tijdig advies inwint t.a.v.  toekomstige gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van uw onderneming, aan het wel of niet vormen van een fiscale eenheid ingeval van meerdere ondernemingen, aan de beloningsmethodieken binnen uw onderneming.
 

Wij zijn op de hoogte van diverse fiscale aspecten. Ingeval van “zware” fiscale zaken zullen wij ons waar nodig terzijde laten staan door professionals op dit gebied.