home |

Ondernemers zijn niet altijd in de gelegenheid om over bepaalde zaken overleg te plegen met anderen binnen het bedrijf. Terwijl zij wel behoefte hebben aan een luisterend oor. Het kan daarbij gaan over persoonlijke zaken doch ook over zaken waarvoor de benodigde kennis niet aanwezig is. Voorbeelden hiervan zijn:
- personeelskwesties
- opvolging
- investeringskwesties
- financieringskwesties
- beleidskwesties (zijn mijn doelstellingen en uitgangspunten nog steeds juist)
- persoonlijke omstandigheden
- geschillen

Bij counselling worden deze zaken op een zeer vertrouwelijke en op een persoonlijke manier behandeld. Op deze wijze kan de ondernemer ook een second opinion vragen. De accountant treedt op als vertrouwenspersoon. Hij vormt een klankbord voor de ondernemer.