home |

Improvement staat voor: verbetering Vrijwel iedere onderneming worstelt wel eens met de vraag hoe krijg ik mijn bedrijfsprocessen (nog) beter georganiseerd dan wel geoptimaliseerd. Men weet dat er iets aan gedaan moet worden, doch vanwege tijdsdruk of het geven van prioriteiten aan andere zaken wordt het proces niet aangepakt. Enkele voorbeelden van zulke processen zijn:
- de inrichting van de administratie en de organisatie daaromheen
- het verkrijgen /verbeteren van goede managementinformatie
- het inkoopproces
- directe kostenbeoordeling
- project/-orderbewaking
- indirecte kostenbeheersing/-verlaging (verzekeringen, abonnementen, telefoonkosten etc.)
- het verlagen van faalkosten
- het beoordelen en verbeteren van het personeelsbeleid (pensioenen b.v.)

 Improvementtrajecten leiden tot een gerichte resultatenverbetering. Wij beschikken over een dosis ervaring om deze trajecten voor u aan te pakken. Met name in de bouwsector hebben wij veel ervaring opgebouwd. Een groot voordeel van het laten uitvoeren van deze trajecten door een derde is dat op een neutrale en op een frisse wijze zaken worden aangepakt. Uw medewerkers staan gemakkelijker open voor verbeteringen. Daarnaast wordt de kostbare tijd van het management niet in beslag genomen door deze trajecten en kan men zijn eigenlijke taken blijven uitvoeren. Men ondersteunt het management !

Een improvementtraject bestaat uit 3 delen:
a. het onderzoeken van het proces
b. het vastleggen van de bevindingen en het rapporteren hierover en het doen van aanbevelingen voor de aanpak (plan)
c. de implementatie van het plan Het verbeteren van processen vraagt een zekere tijd. Ook tijdens de implementatie van de verbeteringsvoorstellen moet kritisch gekeken worden naar de resultaten ervan. Doch het loont zeer zeker de moeite!