home |

Overname- en acquisitie-trajecten zijn zeer specifieke aangelegenheden. In het midden- en kleinbedrijf besteedt de ondernemer dagelijks al zijn energie aan het goed laten functioneren van de bedrijfsprocessen. Is er op tijd besteld, is het werk klaar, is er gefactureerd etc. Toch komt er eens een moment, dat de ondernemer zich (soms ook noodzakelijkerwijs) zal moeten afvragen, of hij wel op deze manier moet doorgaan. Niet alleen zijn leeftijd is daarbij belangrijk, ook andere factoren kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Het kunnen factoren zijn zoals: de financiële positie is zeer zwak, wie gaat mij opvolgen, mijn gezondheid is minder, hoe kan ik mijn activiteiten uitbreiden, hoe houd ik mijn personeel, hoe behoud ik de continuïteit van mijn onderneming. Veelal stelt de ondernemer zich deze vraag te laat. Dat is begrijpelijk. Als alles goed loopt en men is volop bezig met allerlei werkzaamheden dan liggen de accenten anders. Doch deze vraag moet een standaardonderdeel zijn van het ondernemingsplan. Op deze manier confronteert de ondernemer zich ieder jaar met deze vraagstelling. Hetgeen weer het grote voordeel heeft, dat men op deze wijze bewuster en gerichter met zijn onderneming maar ook met zichzelf bezig is. Één van de belangrijke vragen kan zijn: moet ik mijn bedrijf verkopen? Of moet ik een bedrijf kopen? Realiseert u zich dan goed, dat deze aan- en verkoopprocessen zeer veel tijd vragen. Als u uw bedrijf wilt verkopen moet u niet wachten tot het moment, dat het voor u niet meer interessant is. Het is vaak de klassieke fout, die gemaakt wordt. Verkoop op een moment, dat uw bedrijf goed functioneert en goed rendabel is. Dan is een kandidaat-koper ook bereid hiervoor te betalen. Door middel van het maken van goede afspraken bent u vaak in de gelegenheid dan nog een aantal jaren binnen uw onderneming actief te zijn. U hoeft dus niet in een zwart gat te vallen. Omstandigheden bepalen waarom u tot aan- dan wel verkoop van een onderneming besluit. Een aankoop dan wel verkoop betekent, zoals reeds gezegd, een lang traject waarop u allerlei hobbels tegen komt. Niet alleen gaat het daarbij over financiële zaken doch ook over emotionele zaken. Tijdens een overnameproces komen alle facetten van uw onderneming aan de orde. Er zal onderhandeld worden over de prijs en over voorwaarden. Afspraken moeten gemaakt, vastgelegd en uitgevoerd worden. Al met al een behoorlijk complex gebeuren. Wij zijn, op basis van onze ruime ervaring op overnamegebied, in staat u daarbij te helpen. Reeds diverse bedrijven zijn u voorgegaan. Het overnametraject willen wij graag vrijblijvend aan u toelichten. Tot onze klantenkring kunnen wij een aantal bedrijven rekenen, die te koop zijn en een aantal bedrijven die willen uitbreiden en op zoek zijn naar nieuwe geschikte bedrijven. Met name in de bouwnijverheid. Zoekopdrachten naar kopers dan wel verkopers kunnen wij voor u uitvoeren. Ook due diligence onderzoeken voeren wij graag voor u uit. Wij hebben op onze website een ruimte gereserveerd waar u zich kunt aanmelden, indien u uw bedrijf te koop wilt aanbieden of wanneer u op zoek bent naar een bedrijf. Op onze website zullen wij, in verband met geheimhouding, de namen van de bedrijven niet vermelden. De belangrijkste kenmerken worden weergegeven. Wanneer u zich aanmeldt zullen wij vooreerst contact met u opnemen om in goed overleg met elkaar te bepalen welke gegevens u graag vermeld ziet.