Onze dienstverlening‎ > ‎Procedures‎ > ‎

Klokkenluidersregeling

Ingediende klachten worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Dit houdt ook in dat zowel personen van buiten onze organisatie als ook de eigen medewerkers vermeende onregelmatigheden moeten kunnen melden of aan de kaak stellen, zonder gevaar voor hun arbeids- en of rechtspositie. 

De klokkenluidersregeling is geldig naast de bestaande regeling voor klachten over diensten van Van Tilburg Accountancy & Advies B.V.  of aan haar verbonden personen. 

Een ieder die gebruik wenst te maken van de klokkenluidersregeling kan de melding anoniem doen bij de vertrouwenspersoon van Van Tilburg Accountancy & Advies B.V. middels een brief. Als intern vertrouwenspersoon treedt op mevrouw P.C.J. Jochems AA.   

De vertrouwenspersoon dient binnen een week na ontvangst van de melding u een bevestiging te sturen. In deze bevestiging maakt de vertrouwenspersoon melding van de te volgen procedure en de termijn in het kader van de behandeling van de melding. 

Uiterlijk na vier weken bericht de vertrouwenspersoon aan de melder welke maatregelen zijn genomen en hoe de verdere afhandeling van de procedure zal verlopen. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen vier weken gedaan kan worden meld de vertrouwenspersoon dit aan de melder en geeft aan binnen welke termijn de afhandeling alsnog plaatsvindt.