home |

Wij adviseren u bij de aan- en verkoop van onroerende zaken. Met name de bedrijfseconomische en fiscale problemen, die daarbij aan de orde zijn, worden door ons onder de loupe genomen. Op deze manier wordt voorkomen, dat u teveel betaalt of aan overdrachtsbelasting of aan omzetbelasting. Ook is het van groot belang te beoordelen of u uw onroerende zaken in privé of zakelijk in eigendom moet hebben. Bij de verhuur van onroerende zaken kunt u evt. opteren voor belaste verhuur. Wij adviseren u graag bij het opzetten van en het beoordelen van stichtingskosten van nieuwe bouwprojecten. Het (administratieve) beheer van onroerende zaken en van bouwprojecten in ontwikkeling nemen wij graag onder onze hoede. Vaak legt men bij ons de vraag neer te zoeken naar een ontwikkelaar en een financierder van vastgoedprojecten. Deze vastgoedprojecten kunnen betreffen grondposities, woningbouwprojecten, kantoorgebouwen , winkels en andere onroerende zaken. Aangezien wij ook regelmatig vanuit de invalshoek van ontwikkelaars en financierders een zelfde vraag krijgen zijn wij in staat op een gerichte manier de juiste partij te vinden. Wij adviseren m.n. over de geschiktheid van kandidaat-kopers en kandidaat-verkopers. Vaak betreft het beleggers. Nadrukkelijk zij gesteld, dat wij geen onroerende zaken zelf kopen of verkopen. Particulieren adviseren wij bij het financieren van hun woning.